ADVANCER  \  2019

За нас

Идеята ни за създаването на Web-портала ADVANCER възникна съвсем естествено и обедини екипа ни от различни сфери на работа в една – посветена на справянето с проблема с времето и усилията касаещи подбора на персонал. Като работели в сфера на търговия, ИТ разработка и услуги, консултантски услуги сме се докоснали до огромната времева черна дупка, която представлява за всеки цялостния процес по селекция на персонал – от идентифицирането на нуждата от персонал на компанията – оформяне идеалния профил на кандидата за работа – правилното таргетиране на пазара на труда – преглеждането на стотиците автобиографии на неподходящи кандидати – проверка образование, квалификации и организационно пасване в колектива – проверка мотивация и договаряне на работни условия. В хода на действията възникват множество неизвестни и променливи, които негативно повлияват върху други процеси в компанията – загуба на време на отдела по подбор и селекция на персонал, загуба на възможността отдела да работи по други проекти с по-важно значение за компанията, мискомуникация и неясности около истинността на автобиографията на селектираните кандидати, липса на мотивация у кандидатите за свободната позиция.

Същевременно има приоритетни за икономиката на страната сектори със значителни инвестиции и пазарен ръст (като аутсорсинг на различни видове услуги от типа на центрове за обслужване, IT услуги, високотехнологични инженерни дейности и др.), при които търсенето на кадри е непрекъснато нарастващо, а намирането и подборът им са все по-трудни. Тук се намесва ADVANCER функционалността ,която допринася за съкращаване и оптимизиране на процеса по селекция на кадри, обективизира оценката на нивото знания на кандидатите за работа и предлага възможности за допълнително обучение за преодоляване на идентифицираните пропуски чрез подходящ обучителен курс.

Чрез своите функционалности ADVANCER предлага работеща алтернатива в посока разрешаването на няколко фундаментални проблеми, с които се сблъскват участниците на пазара на труда:

- Трудност при намирането на подходящи кандидати за обявени работни позиции, загуба на време и средства за подбор на персонал;

- Трудност при намиране на адекватна на знанията работна позиция, загуба на време и средства за участие в интервюта и събеседвания;

- Несъответствие между търсени от работодателите и реални знания, липса на добра планирана и целенасочена система за обучение за покриване на дефицитите.

Web-порталът ADVANCER представлява мултидисциплинарно решение, свързващо бизнеса с работещите и търсещите работа, обединяващо в себе си две основни тематични области – информационни и комуникационни технологии и мениджмънт на човешки ресурси (набиране на кадри, подбор, обучение).

Обслужването на клиенти е ключово за нас. Ние сме подкрепящ, гъвкав и отзивчив екип, чиято основна задача е да ви предложи продукт с добавена стойност, който най-точно да отговори на Вашите нужди.

Независимо дали сте малък, регионален бизнес или глобална компания, Вие можете да се възползвате от последователна и единна точка за контакт с вашите кандидати за работа – платформата Адвансър. Не сте сигурни кой тест да използвате? Ще се радваме да ви предложим тестове подходящи за свободните позиции във Вашия бизнес, които да ви помогнат да решите предизвикателствата Ви при набора на персонал. Ставайки част от семейството на Адвансър, вие ще можете да избирате от нашата специализирана библиотека с тестове за умения и квалификации за подбор и селекция на персонал.

Нашата мисия е да ви помогнем да взимате уверени, информирани решения за подбор, селекция и избиране на правилните хора за вашия бизнес. Помагаме ви да намерите подходящите мотивирани хора за вашата организация , да намалите разходите на време и средства за подбор и селекция на служителите.

Ние предлагаме уникални и нишови услуги на нашите клиенти и работим с професионализъм, гъвкавост и разбиране спрямо процесите по подбор и селекция във вашата фирма. Нещо повече, нашите продукти и услуги могат да бъдат съобразени с конкретните нужди на вашата компания. Фокусът във фирмата ни е върху взаимоотношенията, които установяваме с нашите клиенти.